Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Øh(m) i samtalegrammatik.dk

Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearchpeer-review

Ordet øh(m) (udtalt med forskellige varianter af en mere eller mindre rundet halv-åben vokal, med kortere og længere varighed og med eller uden finalt -m, øhm) er meget hyppigt i samtalesproget. Vi har efterhånden et ganske godt indblik i hvad ordets interaktionelle funktioner kan være, og hvordan disse hænger sammen med ordets placering: (1) i en turs (præ-)begyndelse kan det angive at det der kommer efter øh(m), kræver en længere udredning, har et andet format end det forventelige og/eller er socialt problematisk (dispræfereret), (2) inde i ytringer kan det angive at der er problemer med det der kommer lige efter øh(m) (ordsøgningsmarkør) eller det umiddelbart forudgående (reparaturmarkør), (3) inde i ytringer kan det angive at det der kommer efter øh(m), har en særlig status (er i fokus), (4) i starten af sekvenser kan det angive at der der kommer efter øh(m), giver en grund til at sekvensen er nødvendig, og (5) i slutningen af ytringer kan det være (en del af) et trailoff, dvs. det viser at ytringen kan være slut selv om den ikke er formelt afsluttet (Brøcker m.fl. 2012; Hamann & Lange 2011; samtalegrammatik.dk 2014).

Men der er også spørgsmål vi endnu ikke har et klart svar på: (1) om der er begrænsninger på hvor øh(m) kan forekomme, (2) om der er funktionel forskel på øh(m) og tøvende forlængelser af ord, og (3) hvilken placering øh(m) skal have i en komplet grammatik for dansk samtalesprog (som den vi er ved at opbygge på samtalegrammatik.dk), både med hensyn til ordklasse-kategorisering og med hensyn til beskrivelsen af de interaktionelle funktioner.

I vores oplæg vil vi især fokusere på det sidste spørgsmål, med udgangspunkt i eksempler fra samtaledata og en kort redegørelse for opbygningen af samtalegrammatik.dk.

Referencer:
Brøcker, Karen Kiil, Magnus Glenvad Tind Hamann, Maria Jørgensen, Simon Bierring Lange, Nicholas Hedegaard Mikkelsen & Jakob Steensig. 2012. Samtalesprogets grammatik: fire fænomener og nogle metodiske overvejelser. NyS 42: 10-40.

Hamann, Magnus Glenvad Tind & Simon Biering Lange. 2011. Øh – den lille lyd vi alle kender. sprogmuseet.dk/grammatik-2/oh-den-lille-lyd-vi-alle-kender/ (set 14.9. 2018).
samtalegrammatik.dk 2014. Øh(m). samtalegrammatik.au.dk/opslag-enkeltvisning/artikel/oehm/ (set 14.9. 2018).
samtalegrammatik.dk 2018. Samtalegrammatik. samtalegrammatik.au.dk (set 14.9. 2018).
Original languageDanish
Publication year12 Oct 2018
Publication statusPublished - 12 Oct 2018
Event17. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog - Aarhus Universitet
Duration: 11 Oct 201812 Oct 2018

Conference

Conference17. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog
LocationAarhus Universitet
Period11/10/201812/10/2018

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 140960743