ØHM 1442 Hågerup by (matr.nr. 2a, 5a, 6a, 7a, 14r, 15a, 15c, 36a og 36b), Brahetrolleborg sogn, Sallinge herred, tidl. Svendborg amt. Stednr. 090403 SB.nr. 122

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

  • Mette Svart Kristiansen
  • Cristoffer J.S. Frederiksen, Afdeling for arkæologi og kulturarvsstudier
  • ,
  • Charlotte Marie Brühe Jensen, Institut for kultur og samfund - afdeling for arkæologi og kulturarvsstudier
Udgravningsprojektet er en afprøvning af muligheder og problemstillinger i at undersøge historiske landsbyers labilitet/stabilitet samt ændringer i morfologi og befolkningsstørrelse gennem 1x1 m2 testpits med keramik som proxy.
Undersøgelsen foretages med horisontalstratigrafisk afgravede og soldede kvadratmeterfelter anlagt på private matrikler og marker i tilknytning hertil. Der blev udlagt 28 felter af 1x1 meter for-delt på i alt 9 matrikler (2a, 5a, 6a, 7a, 14r, 15a, 15c, 36a og 36b). Der er områder i landsbyen som endnu ikke er undersøgt, og spredningsmønsteret giver derfor ikke et dækkende udsagn. Der blev opsamlet 943 keramikskår, heraf kan 20 stykker dateres til middelalder, 56 kan dateres til senmiddelalder og nyere tid (fynsk sortgods og gråbrun vare). Den middelalderlige keramik er overvejende fundet i den nordlige del af landsbyen.
Original languageDanish
Place of publicationAarhus
PublisherAarhus Universitet
Number of pages23
Publication statusPublished - 2020

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 181356969