Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Obligationsinvestering : teoretiske overvejelser og praktisk anvendelse. 4. udgave

Research output: Book/anthology/dissertation/reportBook

'Obligationsinvestering' giver en samlet fremstilling af de problemstillinger, investorer står overfor ved investering i danske obligationer. Bogen indholder en beskrivelse af følgende teorier: teorien bag rentedannelsen, investeringsteorien, teorien om risikomål, rentestrukturteorien, porteføljeteorien samt teorien om prisfastsættelse af futures og optioner, herunder strategier og hedging. Bogen omfatter også en udførlig beskrivelse af variabelt forrentede obligationer med hovedvægten lagt på indeksobligationer, ligesom konverterbare obligationer og udenlandske obligationer behandles særskilt. Endelig afsluttes bogen med en beskrivelse af de skattemæssige forhold, der gør gældende for obligationsinvestorer. De teoretiske problemstillinger relateres i vidt omfang, ved hjælp af eksempler, til den praktiske implementering ud fra en dansk synsvinkel og med udgangspunkt i konkrete danske obligationer og afledte produkter.
Original languageDanish
Place of publicationKbh.
PublisherDjøf Forlag
Number of pages331
Publication statusPublished - 1997

    Research areas

  • Obligationer, Investering i værdipapirer, HHÅ forskning

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 32339109