Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Obligationsinvestering : teoretiske overvejelser og praktisk anvendelse. 3. Udgave

Research output: Book/anthology/dissertation/reportBookResearch

'Obligationsinvestering' giver en samlet fremstilling af de problemstillinger, investorer står overfor ved investering i danske obligationer. Bogen indholder en beskrivelse af følgende teorier: teorien bag rentedannelsen, investeringsteorien, teorien om risikomål, rentestrukturteorien, porteføljeteorien samt teorien om prisfastsættelse af futures og optioner, herunder strategier og hedging. Bogen omfatter også en udførlig beskrivelse af variabelt forrentede obligationer med hovedvægten lagt på indeksobligationer, ligesom konverterbare obligationer og udenlandske obligationer behandles særskilt. Endelig afsluttes bogen med en beskrivelse af de skattemæssige forhold, der gør sig gældende for obligationsinvestorer. De teoretiske problemstillinger relateres i vidt omfang, ved hjælp af eksempler, til den praktiske implementering ud fra en dansk synsvinkel. Anvendelsen af matematik ledsages altid af et praktisk eksempel, ligesom de matematiske afsnit er markeret med ($$), der indikerer, at læseren uden matematisk baggrund kan overspringe disse afsnit uden tab af kontinuitet.
Original languageDanish
Place of publicationKbh.
PublisherDjøf Forlag
Number of pages319
Publication statusPublished - 1995

    Research areas

  • Obligationer, Investering i værdipapirer, HHÅ forskning

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 32338662