Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Objektivitet og subjektivering i socialt arbejde

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Artiklen søger at bidrage til et tvær- og "trans-videnskabeligt" forskningsprojekt om velfærdsstatens kultur. Først diskuteres overordnet grænsefladerne mellem psykologi og kulturvidenskab, sådan som de tegner sig alment i vækstlaget for kritisk psykologi. Dernæst analyseres, med udgangspunkt i data fra det sociale udviklingsprojekt "Vilde Læreprocesser", måder hvorpå socialt arbejde fremstilles ideologisk som humanistisk værdibaseret netværksarbejde, og hvordan en sådan fremstilling kan overskrides kritisk ved at se på dets objektivering i sproglige artefakter, i magtforhold, og i vidensformer. Den problematik, der herved bliver ridset op, er hvordan subjektivering veksler med og realiseres igennem objektivitet i forskellige former i velfærdsstatens sociale arbejde. I hovedtræk argumenteres for, at en dybere forståelse af det sociale arbejde i velfærdsstaten må overvinde den gængse dikotomisering (adskillelse og modstilling) mellem subjektivitet og objektivitet - og derfor mellem hvad jeg kalder det "autentiske" og det "uautentiske" sociale arbejde - til fordel for et begreb om socialt arbejde som en kritisk proces, der realiserer velfærdsstaten som en selvoverskridende statsform.
Original languageDanish
JournalNordiske Udkast
Volume36
Issue1/2
Pages (from-to)16-56
Number of pages41
ISSN1396-3953
Publication statusPublished - 2009
Externally publishedYes

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 82390888