Department of Economics and Business Economics

Ny ATP-ordning til inflationssikring af pensionerne

Research output: Working paperResearch

Documents

  • wp20_01

    Final published version, 0.98 MB, PDF document

ATP vil med det eksisterende set-up og det nuværende rente- og inflationsniveau ikke være i stand til at inflationssikre ATP-pensionerne. Tværtimod, fremadrettet er der udsigt til, at ATP-pensionen maksimalt vil udgøre 5% af den fulde folkepension for en enlig.
Med udgangspunkt heri skitserer vi et forslag til en ny ATP-ordning, der med stor sikkerhed sikrer en inflations- og levetidssikret tillægspension. Samtidig udgør pensionen et væsentligt bidrag til forsørgelsen for de 40% af de nuværende pensionister, der ikke har anden pensionsindtægt end ATP- og folkepensionen.
Konkret foreslår vi
• At det nuværende ATP-bidrag 3,5- til 4-dobles
• At bidraget fremadrettet indekseres med udgangspunkt i lønudvikling, levetidsforøgelse og renteforhold
At ATP omdannes til et væsentligt simplere foretagende, der ikke længere skal investere i risikable aktiver.
Original languageDanish
Place of publicationAarhus
PublisherInstitut for Økonomi, Aarhus Universitet
Number of pages24
Publication statusPublished - 2020
SeriesManagement Working Papers
Number2020-01

See relations at Aarhus University Citationformats

Download statistics

No data available

ID: 183454302