Nationalhistorie efter modernismen. Folkebegrebet i lyset af Europas store fortællinger

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Artiklen viser, at en række nationsforskere gennem de sidste tyve år har svækket det modernistiske paradigmes tidligere dominans. Den argumenterer for, at det stadig er muligt at skrive nationalhistorie, der går længere tilbage i tiden end til den franske revolution, men at man i så fald skal gøre sig klart, at "folket" har skiftet karakter i historiens løb, og at national identitet har udviklet sig i sammenhæng med en konkurrerende narrativer, hvoraf flere kan føres tilbage til det bibelske fortællingsunivers.
Original languageDanish
JournalK&K: kultur og klasse
Issue117
Pages (from-to)159-174
Number of pages15
ISSN0905-6998
Publication statusPublished - 2014

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 84039589