Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

National skatteret og EU-retten

Research output: Book/anthology/dissertation/reportBookResearch

  • Department of Business Law
Hidtil har området for de direkte skatter været betragtet som et område, hvor medlemsstaterne i EF har bevaret fuld suverænitet til at lovgive. Denne holdning skyldes primært, at der endnu ikke er udarbejdet harmoniseringsdirektiver på området. Med en række nyere afgørelser der vedrører dette retsområde, har Domstolen tilkendegivet, at udøvelsen af de økonomiske rettigheder i EF-Traktaten, ikke må hindres af diskriminerende skattebestemmelser. Bogen indeholder en analyse af hvilken betydning disse afgørelser må antages at få på den nationale lovgivers kompetence, samt en stillingtagen til retsstillingen for de begrænset skattepligtige personer.
Original languageDanish
Place of publicationKbh.
PublisherKarnov Group
Number of pages100
Publication statusPublished - 1994

    Research areas

  • Skatteret, EF-Domstolen, HHÅ forskning

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 32338547