Når helbredet svigter i alderdommen: ældres møde med uvished i behandlingsforløb i det grønlandske sundhedsvæsen

Mette Mørup Schlütter, Lise Hounsgaard

Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

Abstract

Formålet med kapitlet er at forstå hvordan uvished håndteres af en gruppe ældre inden for rammerne af et behandlingsforløb i sundhedsvæsenet i en grønlandsk kontekst. Baggrunden er materiale fra deltagerobservationer, samtaler og interviews fra førsteforfatterens etnografiske feltarbejde i seks måneder i en by i Grønland i 2018 og 2019, et feltophold i en by i Vestgrønland samt på det Grønlandske Patienthjem i København i 2019. Kapitlet viser hvordan inddragelse af det grønlandske begreb sila og Bourdieus praksisteori kan belyse hvordan de ældre i et behandlingsforløb handler ud fra en social erfaring med uvished når de møder den.
Original languageDanish
Title of host publicationMenneske : sundhed, samfund og kultur
Place of publicationAarhus
PublisherKlim
Publication dateNov 2020
Pages263-282
ISBN (Print)9788772046310
Publication statusPublished - Nov 2020

Cite this