MyWay – Our Way: evalueringsrapport af MyWay – et projekt for sårbare unge i Randers Kommune

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

Denne rapport er skrevet midt i en tid, hvor der er øget samfundsmæssig opmærksomhed på unges mentale trivsel. Vi har fulgt en gruppe unge i Randers, der ikke er i mistrivsel nok til en psykiatrisk behandling men heller ikke i tilstrækkelig trivsel til at klare hverdagen. Det er unge der er bange for ikke at slå til. Unge der har sociale udfordringer, og unge der skader sig selv. Det startede som en evaluering af projektet MyWay, der er forankret under Bysekretariatet – den boligsociale indsats i Randers og støttet af Velux Fonden. Men det blev også mere end det. Det blev til udvidede forståelser af sårbarhed i flertalsform. Sammensatte sårbarheder er det begreb, der voksede frem af analyserne, og det dækker over en af undersøgelsens helt centrale fund, nemlig at sårbarhed ikke kan fikseres som én form. Vi fandt sårbarheder, der har lidelse til fælles, men som udspringer af mange forskel-lige forhold og baggrunde. Vi mødte unge med skæv start på livet, og vi mødte også unge med en positiv start på livet, men hvor mødet med skolen, teenagetiden eller begivenheder i familien har fået dagligdagen til at blive en udfordring. Rapporten har dermed ikke kun en lokal forankring men skriver sig også ind i aktuel forskning om pressede ungdomsliv.
Original languageDanish
Place of publicationKøbenhavn
PublisherDPU, Aarhus Universitet
Number of pages52
ISBN (Electronic)978-87-7684-614-5
Publication statusPublished - Dec 2017

See relations at Aarhus University Citationformats

Download statistics

No data available

ID: 120219838