Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Multiple perspectives on symptom interpretation in primary care research

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Vurdering af symptomer er en af de vigtigste opgaver i den primære sundhedssektor. Symptomer beskrives ofte som noget absolut, men hos både læge og patient er symptomer resultatet af en fortolkningsproces, som påvirkes af en række forhold.

Denne artikel ser nærmere på, hvordan symptomer fortolkes inden for fagdisciplinerne biomedicin, psykologi og antropologi, og hvordan forskelle i tilgange kan påvirke vores forståelse af forsknings-resultater inden for symptomforskning, fx i relation til prævalens, diagnosticering og mulige implikationer for den primære sektor.

Hvis diagnoser baseres alene på tilstedeværelsen af bestemte symptomer, som er beskrevet ud fra en biomedicinsk forståelsesramme, risikerer vi at fremelske en stærkt dualistisk model, der ikke tager hensyn til symptomers kompleksitet. Det kan i værste fald betyde langvarige udredninger og medicinering af helt almindelige tilstande samt nedvurdering af medicinsk uforklarede symptomer. Fremtidig forskning i primærsektoren bør se nærmere på symptomer som et generisk fænomen, ligesom det kunne være gavnligt med en øget bevidsthed om, at symptomer opstår i et kompliceret samspil mellem mange faktorer.
Original languageEnglish
JournalB M C Family Practice
Volume14
Issue167
ISSN1471-2296
Publication statusPublished - 4 Nov 2013

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 68326661