Department of Political Science

Motivation og handlingskapacitet: Relationen mellem producenter og brugere af offentlige ydelser

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

  • Lotte Bøgh Andersen
  • Nicolai Kristensen
  • ,
  • Lene Holm Pedersen, AKF - Anvendt KommunalForskning, Denmark
Der har i flere år være en interesse for at undersøge motivationen hos producenterne af offentlige ydelser, mens der i mindre grad findes empiriske analyser af brugernes handlingskapacitet. Artiklen råder bod på dette ved at analysere forskelle i motivation og handlingskapacitet på fire serviceområder (skoler, dagpasning, hospitaler og videregående uddannelser). Der anvendes henholdsvis et veletableret mål for public service motivation (n=377 producenter) og et nyudviklet mål for handlingskapacitet (n=1056 brugere). Resultaterne viser, at der er relativt højest handlingskapacitet og public service motivation på daginstitutionsområdet efterfulgt af skoleområdet, mens de videregående uddannelser placerer sig relativt lavest på begge variable. Hospitalsbrugerne har næsten lige så lav handlingskapacitet som brugerne af de videregående uddannelser, mens de hospitalsansattes public service motivation ligger imellem skolelærerne og lærerne på de videregående uddannelser. Med denne viden kommer vi et skridt nærmere på at identificere områder, hvor det er særlig vanskeligt at sikre effektiv ydelsesproduktion pga. kombinationen af lav public service motivation og lav brugerkapacitet.
Original languageDanish
JournalPolitica. Tidsskrift for politisk videnskab
Volume44
Issue1
Pages (from-to)5-25
Number of pages21
ISSN0105-0710
Publication statusPublished - 2012

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 41810172