Molecular mechanisms governing circulating immune cell heterogeneity across different species revealed by single-cell sequencing

Zhibin Li, Chengcheng Sun, Fei Wang, Xiran Wang, Jiacheng Zhu, Lihua Luo, Xiangning Ding, Yanan Zhang, Peiwen Ding, Haoyu Wang, Mingyi Pu, Yuejiao Li, Shiyou Wang, Qiuyu Qin, Yanan Wei, Jian Sun, Xiangdong Wang*, Yonglun Luo*, Dongsheng Chen*, Wei Qiu*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Molecular mechanisms governing circulating immune cell heterogeneity across different species revealed by single-cell sequencing'. Together they form a unique fingerprint.

Immunology and Microbiology

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology