Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Mobning og børns fællesskaber: et narrativt review over international forskning i mobning

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Denne artikel er et review over nyere international forskning (2000-2010) om mobning i skoler. Indledningsvist begrundes behovet for at skabe mere nuanceret viden om mobning. Den inkluderede forskning bliver diskuteret ud fra en skelnen mellem første og anden ordens perspektiver på mobning. Formålet med fremstillingen er både at præsentere vigtig viden om mobning og eksplicit at diskutere forskellige forståelser af mobning, hvilket oftest fremgår mere implicit i forskningsartikler. Desuden bidrager nærværende artikel med ny viden, når resultater fra forskellige studier sammenstilles. I artiklen argumenteres for fordelene ved et reflekteret anden ordens perspektiv på mobning og på interventioner i forhold til mobning.
Original languageDanish
JournalPædagogisk Psykologisk Tidsskrift
Volume50
Issue2
Pages (from-to)68-81
Number of pages14
ISSN1903-0002
Publication statusPublished - 2013

    Research areas

  • Mobning, Fællesskab, Grundskole, Lærerprofession

See relations at Aarhus University Citationformats

Projects

ID: 47797018