Aarhus University Seal

Minkvelfærd i Danmark og Europa vurderet på basis af WelFur-Mink

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

Documents

Links

Denne rapport sammenligner velfærden på minkfarme i Danmark og i resten af Europa, baseret på resultaterne fra velfærdvurderingssystemet
WelFur. WelFur blev i 2017 blev taget i brug på alle europæiske minkfarme og det er således data fra 2.350 minkbesætninger i hele Europa i perioden 2017-2019, som indgår i undersøgelsen. Samlet viser resultaterne, at selv om velfærden på de europæiske minkfarme generelt er vurderet til at være god i perioden, var der er stor variati-on og dermed muligheder for at forbedre velfærden yderligere på en række punkter. I gennemsnit var dyrevelfærden på de danske farme bedst ud af de 24 europæiske lande, som indgik i undersøgelsen. Velfærdvurderingssystemet gør det muligt at anvise forskningsbaserede løsninger på de primære velfærdsudfordringer. Samtidig kan systemet udpege områder, hvor der er behov for mere viden fremadrettet. På den baggrund gennemgår rapporten de primære velfærdsudfordringer og de kendte muligheder for løsninger.
Original languageDanish
PublisherDCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug
Number of pages100
ISBN (Print)978-87-93998-48-3
ISBN (Electronic)978-87-93998-49-0
Commissioning bodyFødevarestyrelsen
Publication statusPublished - Apr 2021
SeriesDCA rapport
Number188
ISSN2245-1684

See relations at Aarhus University Citationformats

Download statistics

No data available

ID: 215265662