Aarhus University Seal

Mindre kød i kosten? Motiver for kødreduktion samt brug af alternativer til kød hos personer, som har reduceret kødforbruget

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

Er danskerne begyndt at reducere kødforbruget hen imod en sundere og mere bæredygtig kost? På baggrund af to online spørgeskemaundersøgelser med knap 3.000 forbrugere i alderen 18-70 år finder vi, at knap 30% har reduceret eller stoppet deres kødforbrug, og for 12% er dette sket inden for de seneste seks måneder. Herudover kortlægger vi borgernes ernæringsmæssige overvejelser og finder, at en kost med reduceret kødforbrug ikke giver anledning til bekymringer om opfyldelse af ernæringsbehov hos borgerne selv. I rapporten undersøges også motiver for kødreduktion, som især udgøres af hensyn til miljø, klima samt egen sundhed. Endelig undersøges graden af overensstemmelse mellem familiemedlemmers præferencer og adfærd i en kost med mindre kød.
Original languageDanish
PublisherAarhus Universitet - DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug
Number of pages60
ISBN (Print)978-87-93998-32-2
ISBN (Electronic)978-87-93998-33-9
Commissioning bodyFødevareministeriet Departementet
Publication statusPublished - Jan 2021
SeriesDCA rapport
Number180
ISSN2245-1684

See relations at Aarhus University Citationformats

Download statistics

No data available

ID: 207579171