Mere undervisning, større studieintensitet? En multilevelanalyse af 7.917 studerendes tidsforbrug

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

  • Kim Jesper Herrmann, Denmark
  • Anna Bager-Elsborg, Denmark
  • Inger Borch Hansen, Denmark
  • Rasmus Nielsen, Denmark
Der har de seneste år været betydelig interesse for danske universitetsstuderendes studieintensitet, og der er blevet givet forskellige anbefalinger i forhold til, hvordan de studerende kan motiveres til at studere mere. Det empiriske grundlag for sådanne anbefalinger er imidlertid sparsomt. Formålet med dette studie er dels at beskrive den gennemsnitlige studieaktivitet blandt studerende på Aarhus Universitet, dels at analysere det indbyrdes forhold mellem undervisning og forberedelse. En multilevelanalyse af 7.917 studerendes selvrapporterede tidsforbrug viser overraskende en negativ sammenhæng mellem antallet af timer brugt på undervisning og antallet af timer brugt på forberedelse. Yderligere analyser tyder på, at sammenhængen mellem undervisningstid og forberedelsestid varierer på tværs af uddannelser.
Original languageDanish
JournalDansk Universitetspædagogisk Tidsskrift
Volume10
Issue18
Pages (from-to)35-50
Number of pages16
ISSN1901-5089
Publication statusPublished - 2015

See relations at Aarhus University Citationformats

Press/Media items

Download statistics

No data available

ID: 81615238

30885 / i28