Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Mellem tillid og mistillid: danskhed som konkurrencestrategisk ressource

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperLetterResearch

  • Department of Education
  • Pædagogisk samtidsdiagnostik
Artiklen diskuterer gennem en undersøgelse af danske globaliseringsstrategiske overvejelser det sidste årti den rolle, som dansk kultur tilskrives i konkurrencestrategisk øjemed. Det vises først, at dansk kultur (eller 'danskhed') er blevet noget nær nøglen til at forstå dansk konkurrenceevne. Den sidste del af artiklen diskuterer et af de paradokser, som denne strategiske tilgang giver anledning til. I og med at dansk kultur bliver ekspliciteret som noget, der må værnes om - blandt andet - af hensyn til konkurrenceevnen, har de værdier, der fremhæves som danske (fx tillid) en tendens til at vende sig om til deres egen modsætning (fx mistillid).
Original languageDanish
JournalTurbulens.net : forum for samtidsrefleksion
Volume5
Issue1
Pages (from-to)70-74
Number of pages5
ISSN1903-7775
Publication statusPublished - 2009

    Research areas

  • Danishness, social cohesion, competetive power

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 200484