Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Medieansvar - som demokratiets forudsætning

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

  • Ole Hasselbalch, Denmark
  • Department of Business Law
Artiklen gennemgår medieansvarslovens regler om god presseskik og genmæle i lyset af offentlighedens interesse i at opnå sandfærdig og fyldestgørende information - især til brug for den politiske meningsdannelse. Det konkluderes, at beskyttelsen i så henseende er utilstrækkelig, dels fordi medieansvarsloven koncentrerer sig om individets retsbeskyttelse og forbigår pressens rolle som led i folkestyret og dels fordi pressenævnet ikke udnytter de muligheder, nævnet har til rådighed. Der opstilles forslag til justeringer af medieansvarsloven og Pressenævnets praksis i lyset heraf.
Original languageDanish
JournalUgeskrift for Retsvæsen
Issuenr. 45, 12. nov.
Pages (from-to)389-395
Number of pages7
ISSN0108-2353
Publication statusPublished - 1994

    Research areas

  • HHÅ forskning

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 32316254