Maxwells ligninger og de elektromagnetiske bølger: På differentialform

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportCompendium/lecture notes

  Abstract

  Dette kompendie i Videregående Elektrodynamik omhandler Maxwells ligninger på differential¬form og disses anvendelse til at beskrive de elektromagnetiske bølger og deres egenskaber.

  Udgangspunktet for kompendiet er Maxwells ligninger på integralform, som det forudsættes, at læseren er bekendt med. Der gives først en kort introduktion til de matematiske feltoperato¬rer divergens og curl, der er nødvendige for omskrivningen af Maxwells ligninger til differential-form. De elektromagnetiske bølger og deres egenskaber udledes herfra. Der gives en intro-duktion til polarisation, energi- og bevægelsesmængdeforholdene i en elektromagnetisk bølge beskrives, og refleksions- og transmissionsforholdene for såvel en dielektrisk som en ledende overflade udledes. Strømfortrængning beskrives, og der udledes et udtryk for indtrængningsdybden (skindybden). Der gives desuden en kort introduktion til produktionen af elektromag¬netiske bølger i form af simple dipolantenner.

  Det er mit håb, at kompendiet med tilhørende opgaver vil give en forståelse for Maxwells lig-ningers anvendelighed og en introduktion til de elektromagnetiske bølger og deres grundlæggen¬de egenskaber.
  Original languageDanish
  Place of publicationIngeniørhøjskolen i Århus
  EditionT-481
  Number of pages76
  Publication statusPublished - 2000

  Cite this