Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Markedsføring af genmodificerede fødevarer: Den EU-retlige regulering og samspillet med WTO

Research output: Book/anthology/dissertation/reportPh.D. thesisResearch

  • Lars Bracht Andersen, Denmark
  • Department of Business Law
  • Centre for International Business Law (CIBL)

Afhandlingen analyserer EU's regler for markedsføring af genmodificerede fødevarer. Reglernes erklærede formål er at ramme en balance, hvor fødevaresikkerhed og forbrugeroplysning tilgodeses, samtidig med at markedsvilkårene for de omhandlede fødevarer fremmes. I afhandlingen undersøges det, om de valgte juridiske virkemidler er egnede til at realisere disse målsætninger.

EU-reglerne er genstand for opmærksomhed i EU's internationale samhandelsrelationer, idet bl.a. USA anfører, at kravene til genmodificerede fødevarer strider mod EU's WTO-retlige forpligtelser. Afhandlingen belyser de potentielle problemfelter i EU-reglerne og undersøger deres samspil med WTO-retten gennem analyser af de relevante WTO-aftaler og den relevante WTO-retlige praksis.

Original languageDanish
Place of publicationÅrhus
PublisherHandelshøjskolen, Aarhus Universitet, Juridisk Institut
Number of pages216
ISBN (Print)978-8778822-57-4
Publication statusPublished - 2007
SeriesPH.D.-afhandling
Number2007:15
ISSN1601-653x

    Research areas

  • food law, GMO, WTO, EU, biotechnology

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 32358413