Mangel på blomster i danske landskaber

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

Abstract

Det er efterhånden velkendt, at bierne, både vilde bier og honningbier, er pressede i mange danske landskaber. Særligt intensivt dyrket landbrugsland er fattigt på
blomster. Der er ikke meget føde at finde for bier og andre blomsterbesøgende insekter i landskaber med store marker med vindbestøvede afgrøder (f.eks. korn),
og græsmarker, som høstes så ofte at planterne ikke blomstrer. Levende hegn og markkanter med vilde blomster er indskrænkede, ligesom arealet med naturligt
blomsterrige lysåbne naturtyper som hede, moser og overdrev er svundet ind gennem de sidste 100 år.
Original languageDanish
JournalTidsskrift for Biavl
VolumeOctober 2023
Pages (from-to)337-341
ISSN0900-0801
Publication statusPublished - Oct 2023

Cite this