Man kan ønske sig et stabilt system, hvor pengemængden ikke styres af bankernes overlevelseskamp og blinde drift mod bristende bobler

Jonas Dharmaratne-Jensen, Ib Ravn

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

Abstract

”Bankerne opdagede op gennem historien, fra Norditalien i 1300-tallet til Holland i 1600-tallet og England i 1700-tallet, at de vha. veksler og andre værdipapirer kunne udvide pengemængden ”kunstigt”. De udstedte kreditter i store mængder, der tillod samtidens håndværkere, købmænd, skibsredere og fabrikanter at øge handel og produktion kraftigt. Når varerne var solgt, indfriedes kreditterne og vekslerne blev revet i stykker. De ”kunstige penge” forsvandt igen.”

”I de sidste 150 år er disse bankkreditter i stigende grad blevet bogført i bankens kontobøger; de har ikke svømmet rundt som løse værdipapirer. Bankkreditterne fortsætter deres liv som bankindeståender, hos både private og virksomheder. I moderne økonomier har disse kontopenge gradvist oversteget kontanterne, indtil de i dag, bl.a. i Danmark, udgør 95 pct. af pengemængden. Vi kender dem i dag som digitale penge, og de er efterhånden blevet mere ”rigtige” end kontanter. Bankkreditter udstedt i går bliver til rigtige penge i dag, altså kontopenge. Det er fx dem, vi betaler skat med i dag.”

”Sådan starter en klassisk finanskrise, med en boble opblæst af bankernes uforsigtige udlån. Det alt for store udlån hævner sig til sidst, når boblen springer, fordi misforholdet blev for stort mellem de nyskabte penge og fundamentalerne, de reelle værdier. Bankernes forunderlige evne til at skabe penge gennem udlånet pumper priserne på et aktiv i vejret. Det fortsætter indtil de låntagere, der uforvarende kom sidst ind på markedet, ikke kan komme ud, endsige afdrage deres kreditter. Så falder bankerne og somme tider hele systemet, som fx i 1929 i USA efter Det store Krak.”

”Vi kan ønske os et andet pengesystem. Et mere stabilt system, hvor pengemængden ikke styres af bankernes overlevelseskamp og blinde drift mod bristende bobler. Vi kan let forestille os det. For det er det system, vores barnetro fortæller os, at vi har. Hvor bankerne kun låner penge ud, de har skaffet sig, og vi overlader skabelsen af nye penge til Nationalbanken. Ganske som alle systemets nuværende fortalere forudsætter, at det fungerer nu.”

”Som borgere, forbrugere og boligejere har vi brug for en klar forståelse af pengesystemet og dets rolle i boligbobler og finanskriser. Det kræver ny viden om bankernes pengeskabelse. Om systemet skal ændres er jo et politisk spørgsmål. Men at det skal forstås bedre, både af lægfolk og fagfolk, er et elementært demokratisk behov.”
Original languageDanish
JournalRÆSON
ISSN1902-2255
Publication statusPublished - Oct 2021

Cite this