Madlejr: Pædagogiske tilgange og læringsmål

Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommunication

Samfundet har i dag skabt øgede forventninger til de pædagogiske institutioner heriblandt skolen om at lære eleverne og at leve sundt, økologisk og ansvarligt. Eleverne skal lære at tage ansvar for sig selv, for andre, for samfundet og den jord, vi lever på. Sundhed, miljø og natur er blevet nøgleområder i pædagogikken, og gennem de senere år, er der ligeledes sat øget fokus på mad- og måltidsområdet blandt andet gennem det nye fag Madkundskab i skolen, som lanceres med skolereformen.
En af de væsentligste opgaver for lærere og andre, der arbejder pædagogisk med mad og måltider i relation til sundhed, miljø og natur er at afklare de forskellige former for faglig og pædagogisk viden og værdier, der er på spil. Her bliver kritisk refleksion nødvendig, da hverken sundhed, miljø eller natur kan ses uden det omgivende samfund. Den kritiske refleksion er en vigtig del af det Madlejrs pædagogik og en væsentlig kompetence hos underviserne på stedet, dvs. kok, naturvejleder og lærere. Madlejr er således bygget på omkring en reflekteret livs- og samfundsforståelse. Kognitive, undersøgende, oplevelsesbaserede og sociale aktiviteter samt læringsmål og undervisningsplan, der understøtter elevernes involvering og evne til at træffe beslutninger om, hvordan de vil drage omsorg for den jord og de mennesker de lever iblandt, bliver centrale. Mad og måltider bruges som både indhold og form i undervisningen. Dertil kobles forskellige køkkenaktiviteter og aktiviteter i naturen.
De værdier, Madlejr knytter til mad og måltider handler om den gode smag, frihed, ansvarlighed, madvalg, fysisk aktivitet og viden om hvordan maden kan fremme sundhed og trivsel og forebygge sygdom. Køkken- og ude-aktiviteterne skaber værdfulde rammer om elevernes læring og er højt prioriterede. Eleverne inddrages i drøftelser om, hvordan de skal lære noget på lejren, hvorfor, og hvilke færdigheder og hvilken viden, der er mest hensigtsmæssigt for at opfylde Madlejrs målsætninger.
MADlejr har således på involverende pædagogisk tilgang, hvor eleverne får ejerskab og lærer at tage hånd om sin egen mad, sig selv og andre mennesker. At lave mad og spise måltider sammen giver øget viden, færdigheder og kompetencer og bidrager til at styrke fællesskaber og trivsel. Der veksles mellem læring gennem undersøgende og eksperimenterende aktiviteter og læring gennem mere definerede aftaler om proces og produkt. Sanserne anvendes til at beskrive, analysere, sammenligne og fortolke egne oplevelser af mad og måltider og disse oplevelser sættes i relation til sundhed, miljø og natur. Der arbejdes specielt med elevernes viden og forståelse for råvarer og deres anvendelse og egenskaber. Det sker blandt andet ved at tage udgangspunkt i sæsonens råvarers omdannelse fra jord til bord og til jord igen. Mere abstrakt viden omsættes på lejren til konkrete bæredygtige handlinger hvor eleverne som en naturlig del af arbejdet med maden for eksempel skal sortere og kompostere affaldet og genanvende og omdanne rester til nye retter. Igennem arbejdet med at lave mad og skabe gode måltider bidrager Madlejr med at skabe trivsel gennem social anerkendelse, deltagelse og kompetenceudvikling. Elevernes skal opleve, at de kan håndtere udfordringer og dermed afprøve nye sider af sig selv.
Original languageDanish
Title of host publicationMadlejr : Mål, lærervejledning og undervisningsplan
Volume1
Place of publicationRoskilde
Publication year20 May 2014
Edition1
Pages1-84
Commissioning bodyMadkulturen
Publication statusPublished - 20 May 2014

See relations at Aarhus University Citationformats

Activities

ID: 73754361