Lytning i fællesskaber: Et identitetsskabende korrektiv til fikseringen på den individuelle biografi

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Artiklen tager en kritisk vinkel på temaet musik og identitet, baseret på moderne filosofi, æstetisk teori og kulturteori, hvor spørgsmålet om såkaldt identitet bliver analyseret analyseret under samtidens vilkår: globalisering, individualisering og dermed frisættelse fra traditionelle fællesskaber, som konverteres til kravet om at skabe sin egen identitet. Heroverfor præsenterer artiklen eksempler på offentlige lytte-rum som midlertidige assemblager af lyttende fællesskaber med et demokratisk-deltagende perspektiv. Der eksemplificeres med to cases: radiobiograf og ex. på lydbaseret installationskunst (Janet Cardiff).
Original languageDanish
JournalKulturstudier
VolumeÅrg. 6
Issue2
Pages (from-to)136-153
Number of pages18
ISSN1904-5352
Publication statusPublished - 28 Nov 2015
  • Musik og Identitet

    Ansa Lønstrup (Speaker)

    9 Mar 2015

    Activity: Participating in or organising an event typesParticipation in or organisation of workshop, seminar or course

Cite this