Department of Political Science

Lokale boligpriser påvirker dit kryds til valget

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReport

Boligmarkedets udvikling fylder en del i mange danskeres bevidsthed. Dette gælder ikke mindst i forhold til det lokale boligmarked, hvor mange danskere følger udbuddet, liggetiderne og priserne.
I dette temahæfte undersøger vi, om op- og nedture på det lokale boligmarked har betydning for danskernes opbakning til den siddende regering, og vi undersøger, om denne sammenhæng er særlig stærk for de borgere, for hvem det lokale boligmarked er mere præsent. Det gælder fx borgere, der står over for et boligskifte.
Traditionelt har det været antagelsen, at borgerne belønner den siddende regering ved stemmeurnerne, hvis nationaløkonomien har været i fremgang under dennes regeringstid. Den anskuelse er imidlertid blevet udfordret af et mere pessimistisk perspektiv, der hævder, at borgerne langt hen ad vejen ser den nationaløkonomiske udvikling gennem politisk farvede briller; borgerne er ikke neutrale, når de belønner og straffer den siddende regerings performance.
I rapporten her nuancerer vi debatten om borgernes støtte til den siddende regering ved at inddrage betydningen af mere lokale økonomiske forhold. Det gør vi ud fra en betragtning om, at den lokale økonomi i højere grad erfares uden politiske filtre, og at udviklingen i den lokale økonomi dermed potentielt spiller en central rolle for, hvordan vælgerne stemmer ved et folketingsvalg.
Vi undersøger derfor, om udviklingen i den lokale økonomi påvirker støtten til den siddende regering. Vi fokuserer på betydningen af det lokale boligmarked, da fx boligpriser, antal bolighandler og liggetider er synlige og let tilgængelige signaler om, hvordan det går med lokaløkonomien – signaler, som antageligt fylder meget i mange borgeres bevidsthed. Vi undersøger ydermere, hvorvidt borgere, som må forventes at være særligt opmærksomme på det lokale boligmarked, er særligt responsive over for boligmarkedets udvikling i deres opbakning til den siddende regering.
Vi undersøger disse spørgsmål ved hjælp af detaljerede danske data om stemme- adfærd, interaktion med boligmarkedet og boligprisernes udvikling i perioden 2002 til 2015. Denne periode var præget af store udsving i boligpriserne – både over tid og på tværs af landet – og perioden giver dermed en unik mulighed for at undersøge boligmarkedets politiske konsekvenser.
Kapitel 1 præsenterer debatten om, hvorvidt borgerne holder politikerne ansvarlige for deres handlinger, herunder betydningen af den nationale og den lokale økonomiske udvikling.
Kapitel 2 præsenterer undersøgelsens datagrundlag – udviklingen i lokale boligpriser og opbakningen til regeringen – samt undersøgelsens forskningsdesign.
Kapitel 3 præsenterer undersøgelsens resultater.
Kapitel 4 konkluderer og samler undersøgelsens tråde.
Temahæftet bygger på forskningsartik- len "When Do Citizens Respond Politically to the Local Economy? Evidence from Registry Data on Local Housing Markets", der er publiceret i American Political Science Review (https://doi.org/10.1017/ S0003055419000029).
Original languageDanish
Place of publicationKøbenhavn
PublisherKraks Fond Byforskning
Number of pages32
Publication statusPublished - May 2019

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 158076356