Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Løn-til-pris- og pris-til-løn elasticitet, strukturledighed og betalingsbalance:

Research output: Working paperResearch

  • Søren H. Harck, Denmark
  • http://www.asb.dk/omos/institutter/departmentofeconomics/
På basis af ganske simpel, men temmelig generel model analyseres det, hvilken rolle den partielle løn-til- pris elasticitet og den partielle pris-til-løn elasticitet spiller for modelegenskaberne (herunder for spørgsmålet om, hvorvidt den fremherskende forestilling om en entydig strukturledighed er velfunderet). Det viser den sig allerhøjst at være i tilfælde af, at begge elasticiteter er lig med én. Hvis blot én af elasticiteterne er mindre end én, forsvinder enhver skygge af NAIRU-tankegang, og man får helt gammeldags, keynesianske resultater trods modellens helt moderne inkorporering af arbejdsmarkedet; og hvis begge elasticiteter ligefrem er mindre end én, vil f.eks. en isoleret stigning i den aggregerede efterspørgsel også på langt sigt øge beskæftigelsen og belaste betalingsbalancen, men vil alligevel i forening med en passende stigning i den løbende devalueringsrate (og dermed i inflationen) lade saldoen være uberørt.
Original languageDanish
Publication statusPublished - 1997

    Research areas

  • Strukturledighed, Betalingsbalance, Fejlkorrektion, Phillips-kurve, HHÅ forskning

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 32301266