Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Livsførelseslisten: omfattende identitetsforandring efter bande/rocker-involvering

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Artiklen handler om arbejdsredskabet livsførelseslisten (LFL). Artiklens hovedfokus er at sætte ord på en såkaldt livsførelseslistetilgang, som bruges til arbejdet med at understøtte tidligere bandemedlemmer og rockeres exitprocesser. Artiklen er skrevet af livsførelseslistens udviklere, hhv. en forsker Line og en tidligere rocker Christian, der nu selv arbejder med andres exitprocesser.
For bedst muligt at kunne undersøge vores bidrag til og perspektiver på processen med at skabe livsførelseslisten omtaler vi os i denne artikel både i tredje person, som hhv. Line og Christian, og i førsteperson som ”vi”. Vi benytter også hvert vores ”jeg”, når vi i et afsnit illustrerer livsførelseslistens oprindelige prototype.
Artiklen formidler livsførelseslistens teoretiske og metodologiske ophav, hvordan livsførelseslisten opstod og hvordan vi har praktiseret livsførelseslistetilgangen i vores fælles praksis. Vi giver dermed eksempler på, hvordan livsførelseslistetilgangen kan anvendes til at komme til forståelse med, skabe oversigt, prioritere, koordinere, huske og dokumentere kontinuitet og ændringer i exitkandidaters daglige livsførelse.
Artiklen indeholder også et ”sample”. Livsførelseslistens ’sample’ består af to adskilte oplistninger. Øverst er ’positivlisten’, som er en oplistning af alle de gode ting som exitkandidaten, der også er medforfatter og medudvikler af listen, arbejdede aktivt med som del af hans livsførelse før og under exit. Den anden del, som omtales ’udviklingslisten’, udgør en oplistning af eksempler på problemstillinger, dilemmaer og fastlåsheder, der stressede Christian i det første år af hans exitproces, herunder tilhørende handlemuligheder og potentialer for udvikling.
Artiklen afrundes ved at diskutere, hvordan livsførelseslisten udgør et alternativ til det etablerede exitprogram, samt hvordan Christian rekontekstualiserer livsførelseslistetilgangen i arbejdet med andre exit kandidater.
Original languageDanish
Article number1
JournalNordiske Udkast
Volume44
Issue2
Pages (from-to)49-67
ISSN1396-3953
Publication statusPublished - 2016

    Research areas

  • Psycho-Politics of Self-Exposure, Bande og kriminalitet, street gangs, crime prevention, gang desistance, community based intervention

See relations at Aarhus University Citationformats

Activities

ID: 103361434