Learning Museum genbesøgt

Henrik Zipsane, Tine Fristrup, Maria Domeij Lundborg , Sara Grut

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

Abstract

Hvordan kan LM-modellens fokus på det tværinstitutionelle samarbejde mellem skole, læreruddannelse og museum anskues som en kapacitetsopbyggende strategi i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen?

Dette undersøgelsesspørgsmål udgør det centrale omdrejningspunkt i nærværende undersøgelse, som NCK – Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik har gennemført i perioden september 2015 – december 2016. Undersøgelsen er rekvireret af HistorieLab: Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling, men rapportens indhold bærer NCK det fulde ansvar for. Rapporten er udarbejdet af forskere tilknyttet NCK: Henrik Zipsane (projektleder), Tine Fristrup (gæsteforsker fra DPU, Aarhus Universitet), Maria Domeij Lundborg og Sara Grut.

Undersøgelsens baggrund skal først og fremmest findes i projektet ’Learning Museum’ som i perioden 2011-2013 etablerede et samarbejde mellem læreruddannelser og museer i hele Danmark. Det var resultaterne fra dette projekt, som igangsatte nærværende undersøgelse eftersom ændringer af læreruddannelsen (fra LU07 til LU13) i forbindelse med folkeskolereformen i 2013 faldt sammen med afslutningen på Learning Museum projektet. Folkeskolereformen og dermed aftaleteksten blev således baggrundstæppe for rapporteringen af erfaringerne fra Learning Museum med henblik på at konceptualisere projektet i Learning Museum-modellen:

Learning Museum-modellen er et eksempel på, hvordan man kan imødekomme og styrke tværinstitutionelle samarbejder. Modellen viser, hvordan vi har arbejdet med at knytte læreruddannelser, museer og skoler sammen: For at nå vores mål, nemlig at optimere grundskolernes brug af museerne. […] Modellen kan bruges meget fleksibelt til at knytte flere og forskellige institutioner, aktører og fagligheder sammen. Hvor de personer, der binder institutionerne sammen – det brugerinddragende led – kan være den enkelte elev, førskolebarnet, familien, den professionelle lærer, den unge m.fl. Institutionerne kan byttes ud med andre uddannelsesinstitutioner, men også klubber, biblioteker, gallerier, foreninger, kunstnersammenslutninger m.fl. (Seligmann 2014, s. 8-9).
Original languageDanish
Place of publicationHistorieLab
PublisherNationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling
Number of pages55
ISBN (Print)978-87-93587-00-7
ISBN (Electronic)978-87-93587-00-7
Commissioning bodyHistorieLab: Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling (videnscenter under UCL)
Publication statusPublished - 1 Feb 2017

Cite this