Læreres praksis: data fra lærersurvey i AUUC-konsortiets demonstrationsskoleprojekter. Teknisk rapport

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

I Demonstrationsskoleforsøgene indsamles spørgeskemaer fra alle lærere på de 15 deltagende skoler. Lærerne besvarer spørgeskemaer både før interventionen og efter. Denne rapport indeholder resultater fra spørgeskemaer indsamlet før interventionen. Det første spørgeskema kortlægger aspekter af lærernes undervisning og læringsmiljøet. Det andet spørgeskema omhandler forhold vedrørende lærernes arbejdstid og opfattelsen af skolekonteksten. Rapporten er struktureret i to primære dele. Den ene del (kapitel 2) har fokus på konstruktion og validering af teoretisk relevante mål. Den anden del, kapitel 3, har karakter af hypotesetest. Hypoteserne testes som bivariate sammenhænge.

Original languageDanish
Place of publicationOdense
PublisherLæremiddel.dk
Edition1.
Number of pages132
ISBN (Electronic)978-87-996212-0-0
Publication statusPublished - 2015

    Research areas

  • Måling, Lærerprofession, Læring og læringsmiljøer, Folkeskole, Grundskole

See relations at Aarhus University Citationformats

Download statistics

No data available

ID: 95992655