Læremidler til husgerning, hjemkundskab, madkundskab – recepten på det gode liv?

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationResearch

Denne artikel er baseret på min forskning i det skolefag, der har relateret sig til skolekøkkenet først benævnt kvindelig Husgerning fra 1899, fra 1975 hjemkundskab og fra 2014 madkundskab samt deltagelsen i den internationale forskning. Der skitseres nogle tidsperioder, hvor forskellige tilgange til fag og fagforståelse har været dominerende baseret på skolelovgivning, læseplaner og vejledninger med udgangspunkt i udvalgte lærebøger. Det er formålet at undersøge, hvordan lærebøgernes udformning og indhold fra fagets start har præget efterfølgende lærebøger, og dernæst hvordan udvælgelsen og anvendelsen af fødevarer, opskrifter og retter får en betydning for synet på det gode og det rette liv. Fokus er på danske lærebøger til den obligatoriske del af faget, og ikke læremidler fra fødevareproducenter og interesseorganisationer. Læremidlerne har primært indeholdt madopskrifter, men også anvisninger på den korrekte fremgangsmåde til diverse arbejder i husholdningerne såsom rengøring og vask for at tilgodese familiernes livskvalitet samt mere teoretiske opgaver især knyttet til fødevareanvendelse. Anvisningerne og opskrifterne, der kan oversættes til recepter eller forskrifter, afspejlede i høj grad recepten på det ’gode liv’ igennem historien, hvor lærerne har været ’smagsdommere’, de har således udvalgt, det eleverne skulle reproducere efter forskrifterne.
Original languageDanish
Publication year2 Jan 2019
Number of pages18
Publication statusPublished - 2 Jan 2019

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 162358640