Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kvindefag i historisk skruetvinge: En analyse af tjenestemandsreformens betydning for offentlige lønninger 1969 til 2019

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

Denne undersøgelse sandsynliggør tesen om et statisk lønhierarki med få
undtagelser, da vi finder en tæt sammenhæng mellem placeringen i lønhierarkiet
i 1969 og i 2019. Resultaterne skal ses i lyset af, at flere folketingspolitikere
i 1969 åbent erkendte, at indplaceringerne i hierarkiet ikke var tilstrækkeligt
velbegrundede, og at de relative placeringer var tænkt som midlertidige og
dynamiske i forhold til udviklingen i samfundet.
Desuden har de kvindedominerede faggrupper i undersøgelsen generelt et
lavere lønafkast set i forhold til uddannelseskrav end de mandsdominerede fag
– både i 1969 og i 2019. Dette er endda blevet mere udtalt med tiden. På trods
af at uddannelseskravene er steget, forbedrer de kvindedominerede faggrupper
ikke deres position i lønhierarkiet fra 1969 til 2019. I enkelte tilfælde forværres
positionen sågar, når man ser på deres lønplacering i forhold til uddannelseskravet.
Dermed er deres placeringer i det statiske lønsystem tilsyneladende blevet mere
ubegrundede med tiden
Original languageDanish
PublisherInstitut for Menneskerettigheder
ISBN (Print)978­87­93893­86­3
ISBN (Electronic)978­87­93893­87­0
Publication statusPublished - 2020

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 207878744