Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kvalificering til sundhedspædagogisk værdiafklaring: Ph.d.-afhandling

Research output: Book/anthology/dissertation/reportPh.D. thesisResearch

Documents

  • Department of Philosophy of Education
Et professionelt sundhedsarbejde udfoldes i et kompleks af begreber og udfordringer. Hverken de sundhedsprofessionelle eller de borgere, sundhedsarbejdet implicerer, er "trivialmaskiner", der kan kontrolleres af ydre forhold. De er i stand til at adskille sig fra deres omverden og orientere sig ud fra sig selv ved at træffe beslutninger - ved at vælge. Beslutninger og valg relateret til sundhed træffes på grundlag af egen gradvist opbyggede bevidsthed, som består af værdier, indsigt, viden og erfaringer med tidligere valg. Ph.d.-projektet beskæftiger sig med sundhedsprofessionelles kommunikation og iagttagelser af værdier gennem pædagogisk udviklingsarbejde. Det overordnede tema er værdier og sundhedspædagogik i sundhedsvæsenet. Projektet afdækker de sundhedspædagogiske kompetencer, som er en del forudsætningen for at kunne arbejde værdireflekteret. To forskningsbaserede pædagogiske udviklingsprojekter: "Sundhedsplejen ved en skillevej" og "Værdier i sundhedsarbejdet i Grønland" danner empirisk baggrund. Aktørerne er dels sundhedsplejersker, der beskæftiger sig med skolesundhedsarbejde i Københavns Kommune, og dels hjemmesygeplejersker og andre, der beskæftiger sig med sundhedsundervisning eller forebyggelse og sundhedsfremme i Grønland.
Original languageDanish
PublisherDanmarks Pædagagiske Universitet
Number of pages330
Publication statusPublished - 2007

    Research areas

  • Value clarification, Health education, Health promotion, Prevention, Bildung, Complexity

See relations at Aarhus University Citationformats

Activities

Projects

Download statistics

No data available

ID: 27145