Kulturelle og eksistentielle perspektiver på sorg og tabserfaringer

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

  • Allan Køster
  • ,
  • Ester Holte
  • ,
  • Ditte Alexandra Winther-Lindqvist
  • Svend Brinkmann
  • ,
  • Anders Petersen, SAGA - Sociologisk Analyse – Grund- og Anvendt Forskning, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Diagnosekultur: Oplevelsen af psykiske lidelser og diagnoser med særligt henblik på depression og ADHD hos voksne, Denmark
Sorgforskningen har gennem de sidste årtier bevæget sig i retning af en mere kvantitativ orienteret forskningsagenda; f.eks. i form af skalaer til identifikation af normale og komplicerede sorgreaktioner, sorgsymptomer og helbredsmæssige konsekvenser af tab. Parallelt med denne kvantificering har der sideløbende manifesteret sig et opgør med dominerende, traditionelle sorgteorier, som ikke har vist sig at kunne underbygges empirisk. Derimod har forskningen givet anledning til empirisk underbyggede modeller såsom Margaret Stroebe og Henk Schut’s to-sporsmodel. Mens denne udvikling på mange måde har revitaliseret sorgforskningen, er der centrale kulturelle og eksistentielle dimensioner af sorgen som fænomen, der ikke lader sig indfange af en kvantitativ forskningstilgang. I forskningsprojektet Sorgens kultur, ønsker vi derfor at adressere disse perspektiver på både et konceptuelt og empirisk niveau med, fokus på både kulturelle og fænomenologiske dimensioner. I artiklen præsenterer vi baggrunden for denne forskningsagenda og præsenterer en række grundpræmisser og centrale teser, der guider dette arbejde.
Konkret starter vi med at redegøre for, hvorledes kvantificeringen af sorgforskningen har manifesteret sig. På denne baggrund, vil vi efterfølgende præsentere grundtankerne bag Sorgens kultur. Slutteligt, præciserer vi dette perspektiv ved at præsentere 10 antal teser der guider vores forskellige tilgange.
Original languageDanish
JournalPsyke & Logos
Volume39
Issue1
Pages (from-to)37-54
Number of pages18
ISSN0107-1211
Publication statusPublished - 2019

See relations at Aarhus University Citationformats

Projects

ID: 125684940