Konsekvensberegninger for ammoniakreducerende tiltag: Ammoniakemission fra landbrugssektoren

Research output: Memorandum/expositionMemorandumpeer-review

I forbindelse med igangværende arbejde i NEC-udvalget har Miljø- og Fødevareministeriet bedt DCE udarbejde en konsekvensberegning for
ammoniakemissionen for en samlet pakke af reduktionstiltag. Konsekvensberegningen tager udgangspunkt i emissionen for år 2018, svarende til seneste nationale emissionsopgørelse for landbrugssektoren afrapporteret i 2020.
Original languageDanish
Publication yearAug 2020
Number of pages18
Commissioning bodyMiljø- og Fødevareministeriet
Publication statusPublished - Aug 2020

Series

SeriesFagligt notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi
Number88
Volume2020

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 201117059