Køn vikler sig ind i alt: om køn og global bæredygtighed

Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterEducation

Ligestilling er emnet for FN’s Verdensmål 5, der i den danske version er formuleret med en overskrift om at: ‘Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder’. I FN’s generalforsamlings resolution af 25. september 2015 Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development bliver målet yderligere specificeret.
• Afskaffelse af alle former for diskrimination mod alle kvinder og piger overalt
• Eliminering af alle former for vold mod kvinder og piger i offentlige og private sfærer, herunder menneskehandel og seksuel og andre former for udnyttelse
• Eliminering af alle former for skadelig praksis, såsom børne- og tvangsægteskaber og omskæring af kvinder
• Ubetalt omsorgsarbejde skal synliggøres og værdien afspejles i de økonomiske beslutninger
• Sikring af offentlige tjenester, infrastruktur og social beskyttelse skal indgå i samfundsplanlægningen
• Fremme fælles ansvar i husholdningen og familien på en måde, som er nationalt relevant
• Sikre kvinders fulde og effektive deltagelse og lige muligheder for lederskab på alle niveauer af beslutningsprocesserne i det politiske, økonomiske og offentlige liv
• Sikre universel adgang til seksuel og reproduktiv sundhed og reproduktive rettigheder.
Artiklen diskuterer implikationerne af dette verdensmål på såvel globalt som nationalt niveau. Ligestilling og kvinders og pigers frigørelse hænger tæt sammen med FNs andre Verdensmål og udgør således et emne, der fletter sig ind i og på tværs af samtlige mål. Mest afgørende i den sammenhæng er måske Verdensmål 1 og 10, der taler om at udrydde fattigdom og at reducere (økonomisk) ulighed. Men sammenhængen går også den anden vej. En bæredygtig udvikling er ikke mulig uden ligestilling.
Original languageDanish
Title of host publicationBæredygtig global udvikling : FN's 17 verdensmål i et dansk perspektiv
EditorsSteen Hildebrandt
Number of pages24
Place of publicationKøbenhavn
PublisherJurist- og Økonomforbundets Forlag
Publication year1 Nov 2016
Pages143-167
Chapter5
ISBN (print)978-87-574-3644-0
ISBN (Electronic)978-87-574-9967-4
Publication statusPublished - 1 Nov 2016

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 101573234