Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Klinisk integreret hjemmemonitorering (KIH): Kvalitativ evaluering af arbejdsmiljø knyttet til telemedicin løsning ift. Kol patienter (NetKol)

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

Abstrakt: Rapporten gør rede for en undersøgelse gennemført i efteråret 2014 af sygeplejerskers arbejdsmiljø i tilknytning til telemedicinsk arbejde. En stor bevilling fra Velfærdsfonden til telemedicin på Kol området med eksplicit sigte på begrænsning af hospitalsindlæggelser og arbejdskraftbesparende potentiale understreger vigtigheden af denne undersøgelse. Rapporten viser at sygeplejersken placeres centralt i det telemedicinske arbejde. Professionen tilbydes og påtager sig et stort klinisk og sygeplejefagligt ansvar og også en stor mængde usynligt arbejde, som drejer sig om at løse tekniske problemer og at aktivere patienter. Der trækkes på en bred klinisk viden, som rækker udover det snævert sygeplejefaglige ift. Kol. Dette giver arbejdsglæde, virker motiverende og stiller krav om faglig udvikling. Rapporten illustrerer derved de intensiverede krav til det sygeplejefaglige arbejde, som den politisk initierede velfærdsteknologiske agenda fører med sig og viser hvordan dette folder sig ud på forskellig måde på de involverede hospitaler. Mangel på tilfredsstillende adgang til at rådføre sig med en læge og overinvolvering i tekniske komplikationer udgør de største udfordringer i sygeplejerskernes arbejdsmiljø.
Original languageDanish
Number of pages18
Commissioning bodyNetKol styregruppen
Publication statusPublished - 18 Feb 2015

    Research areas

  • Arbejdsliv, Teknologiforståelse, Sundhedspædagogik

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 85133854