Department of Psychology and Behavioural Sciences

Klimakrisen som et wicked problem – en kritik af klimainterventioner

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Klimakrisen kræver handling. Adfærdsdesign foreslås af nogle som en potentiel del af løsningen, men der er betydelige problemer ved denne tilgang. Ved at definere klimakrisen som wicked, argumenterer vi for, at adfærdsdesign ikke er egnet som løsningsmodel for klimakrisens grundlæggende problemer, fordi paradigmets teori om tænkning ikke indebærer den type problemløsning, klimakrisen kræver. Som alternativ præsenterer vi John Deweys filosofi og teori om tænkning, hvilket giver anledning til en revideret forståelse af facilitering af klimahandling. Via en perspektivering til Nancy Fraser pointerer vi, at handlinger skal forstås i relation til et globalt opbygget marked, der udfordrer både politiske, sociale og økologiske aspekter af vores fælles tilværelse. Med analysen peger vi på, at et ensidigt blik på personers individuelle fejlbarlige tænkning og klimahandling flytter fokus fra de fælles samfundsmæssige og markedsmæssige strukturer, hvormed definerende elementer af klimakrisens karakter (dets wickedness) overses.
Original languageDanish
JournalPsyke & logos
ISSN0107-1211
Publication statusAccepted/In press - Apr 2021

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 211324757