Kildesortering i etageejendomme: Husholdninger og affaldsansvarlige

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReport

Rapporten fremlægger resultaterne fra en sociologisk undersøgelse vedrørende kildesortering af husholdningsaffald i etageejendomme. Undersøgelsen viser, at der findes en udbredt norm om at man bør sortere sit affald. Denne norm bliver også i høj grad omsat i praksis, om end det beror på, at der er velfungerende, let tilgængelige og let forståelige muligheder for at komme af med de genanvendelige affaldsfraktioner. Ejendomsserviceteknikere og ulønnede affaldsansvarlige bidrager til at vedligeholde ejendommenes affaldsinfrastruktur, så kildesortering vedbliver med at være tilgængelig.
Original languageDanish
Number of pages68
Commissioning bodyDCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Publication statusPublished - 2 Mar 2017
SeriesVidenskabelig rapport fra DCE
Number220

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 110311009