Kategoriseringsmodeller, typer af kriterier og gyldighedsområder - de tre niveauer i tekstgenrerforskningen

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

  • Department of Language and Business Communication
  • French teaching group
Artiklen forsøger at vise, hvordan de metodologiske problemstillinger i studiet af tekstgenrer kan fordeles på tre forskellige forskningsniveauer, som bør holdes ude fra hinanden, uanset hvilke tekstgenrer man studerer: a) valg af kategoriseringsmodel, b) valg af typer af kriterier og c) kriteriernes gyldighedsområde.
Original languageDanish
JournalNyhedsbrev : netværk LSP SSP
Issuenr. 10
Pages (from-to)31-42
Number of pages12
Publication statusPublished - 1995

    Research areas

  • HHÅ forskning

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 32317161