Kan videregående uddannelser mindske frafald ved hjælp af læringsteknologi? Et systematisk review

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Denne artikel undersøger to centrale forhold for uddannelseskvalitet, hhv. frafald og læringsteknologi, hvis sammenhæng danske universiteter i stigende grad interesserer sig for. Formålet med undersøgelsen er at afdække, hvorvidt brugen af læringsteknologi kan bidrage til at reducere de studerendes frafald på videregående uddannelser, og under hvilke betingelser? Det sker ved hjælp af et systematisk review af nyere international, peer-reviewed litteratur, der beskriver sammenhængen mellem frafald og læringsteknologi på de videregående uddannelser. Ud af 1.483 fremsøgte referencer levede 10 studier op til kriterierne for inklusion. Resultaterne af denne undersøgelse indikerer, at man ved hjælp af læringsteknologi og en forholdsvis lille indsats i nogle sammenhænge kan fastholde og motivere de studerende til at engagere sig i faget. Samtidig finder vi også, at det ikke er muligt at løse frafaldsproblematikker ved blot at tilføje mere læringsteknologi i uddannelserne.
Original languageDanish
JournalDansk Universitetspædagogisk Tidsskrift
Volume14
Issue26
Pages (from-to)82-102
Number of pages21
ISSN1901-5089
Publication statusPublished - 1 Apr 2019

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 148629244

30885 / i28