Kan nye statsudpegede bankbestyrelsesmedlemmer reducere kompetenceunderskuddet?

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Som en konsekvens af bankredningspakkerne fra 2008 og 2009 er staten blevet aktionær i nogle danske banker. Myndighederne må derfor beslutte om - og i givet fald hvorledes - den til aktierne knyttede stemmeret på generalforsamlingen skal bruges. Nærværende artikel fokuserer på retten til at vælge nye medlemmer til bankbestyrelserne og stiller spørgsmålet: Hvorledes kan det sikres, at de nye medlemmer er med til at højne kvaliteten i bestyrelsesarbejdet?
Original languageDanish
JournalFinans/Invest
Issue1
Pages (from-to)13-16
ISSN0106-1798
Publication statusPublished - 2010

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 229838