Kæbeledsinvolvering ved juvenil idiopatisk artritis

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

  • Peter Bangsgaard Stoustrup
  • Melissa A. Lerman, University of Pennsylvania, United States
  • Marinka Twilt, Alberta Children’s Hospital, Calgary, Canada, Canada
Involvering af kæbeleddet ved juvenil artritis forekommer hyppigt og kan føre til dentofaciale deformiteter og langvarig reduktion af orofacial sundhed og livskvalitet helt ind i voksentilværelsen. Diagnostikken er stadig vanskelig og bør ske på baggrund af en fokuseret anamnese, standardiseret klinisk undersøgelse og billeddannelse med gadoliniumfremmet MRI. Beslutninger om medicinsk
behandling af JIA bør også inddrage overvejelser om kæbeleddets tilstand, hvorfor tandlægens kendskab til tilstanden er vigtig. Undersøgelser tyder på,
at systemiske behandlinger nedsætter inflammationen i kæbeleddet og kan begrænse udvikling af dentofaciale deformiteter på langt sigt. Lokal
intraartikulær injektion med kortikosteroider kan anvendes med forsigtighed men bør så vidt muligt undgås ved skeletalt umodne patienter. Det tilrådes
at anvende ortodontisk apparatur (Distraktionsskinne) ved behandling af JIA-patienter i vækst. Kirurgisk behandling er en mulighed for patienter
med alvorlige dentofaciale deformiteter. Den optimale håndtering af JIA-associeret kæbeledsartritis bør ske ved en koordineret indsats af et tværfagligt
team, som omfatter børnereumatologer, radiologer, ortodontister, kæbekirurger, fysioterapeuter og andet relevant tandplejeteam.
Original languageDanish
Article number1661
JournalTandlaegebladet
Volume126
Pages (from-to)830-836
Number of pages7
ISSN0039-9353
Publication statusPublished - Sept 2022

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 301061544