Jeg kan skabe - på Copenhagen Contemporary: Et projekt om æstetiske læreprocesser i en modtageklasse

Lars Emmerik Damgaard Knudsen, Kirsten Rotbøll Lassen

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

28 Downloads (Pure)

Abstract

I et team af forskellige kunstneriske og pædagogiske fagligheder har projektet JEG KAN SKABE på
Copenhagen Contemporary 2021 planlagt, gennemført og evalueret et tre uger langt
undervisningsforløb om æstetiske læreprocesser i en modtageklasse fra Nørrebro. Formålet med
projektet har været at understøtte de nyankomne elevers mulighed for at finde et ståsted og
udvikling af identitetsfølelse i processen i at finde sig tilrette i et nyt land. Dette er gennemført
med et fokus både på at lære sig selv at kende, at lære at samarbejde med andre, at styrke
danskkundskaberne og gennem æstetiske udtryksformer i praktisk, værkstedsorienteret
undervisning. Projektet og undervisningen er tilrettelagt i et samarbejde mellem modtageklassen
for udskolingen på Rådmandsgades Skole, kunsthallen Copenhagen Contemporary og Kirsten
Rotbøll Lassen. Undervisningen og værkstederne er gennemført i en vekslen mellem lektioner i
klassen og på kunsthallen. Her har undervisere fra kunsthallen besøgt klassen, og klassen har
besøgt kunsthallen. Gennem hele forløbet har fokus været på at bruge en af kunsthallens
udstillinger som inspiration for elevernes arbejde og udtryk. Forløbet er sluttet af med en offentlig
udstilling hvor klassens værker er præsenteret i udstillingshallen på Copenhagen Contemporary.
Projektet er gennemført i samarbejde med følgeforskning, som har fungeret både som en
sparringspartner og analytiker af om projektets mål er nået.
I denne rapport udfoldes projektets formål og mål, samt måderne undervisningen af elever fra
modtageklassen blev forstået og grebet an på. Det indebærer en beskrivelse af det
undervisningsrum, som Copenhagen Contemporarys stiller til rådighed samt en beskrivelse af
målgruppen “nyankomne” (dvs. eleverne i modtageklassen) og beskrivelse af særlige udfordringer
i undervisning af denne gruppe. Dernæst følger en overordnet beskrivelse af
undervisningsindholdet og aktiviteter samt en præsentation af underviserteamet. På baggrund af
feedback fra underviserne analyseres samarbejdet, og der præsenteres en række
opmærksomhedspunkter. Derefter følger en redegørelse for design af projektets følgeforskning
samt analyser af datamaterialet. Dette inddeles i to sektioner; 1) opnåelse af mål og 2) forslag til
videreudvikling. Rapporten afsluttes med en sammenfatning af følgeforskningens fund og
anbefalinger.
Original languageDanish
PublisherCopenhagen Contemporary
Number of pages28
Publication statusPublished - 2021

Cite this