Aarhus University Seal

»Jeg bliver nødt til at sige vi om dem« – oprør mod racialisering blandt unge i den danske folkeskole

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Denne artikel handler om unge 13-14-årige børn af efterkommeres oprør mod racialisering i elevfællesskaber i en dansk skolekontekst. På baggrund af et etnografisk feltarbejde undersøger jeg, hvordan modstanden tager form for tre børn af efterkommere, der i den offentlige debat ofte betegnes »tredjegenerationsindvandrere«, og hvad modstandens logik fortæller om det positioneringsarbejde, der foregår i elevfællesskaberne. Jeg fokuserer særligt på modstanden mod kategorien »indvandrer«, som børn af efterkommeres særlige generationsposition afstedkommer og muliggør. Derudover fokuserer jeg på det særlige ved udskolingen som konteksten for tilblivelse, der har forestillede fremtider som en indgroet logik. Med afsæt i analyser af forskellige former for racial interpellation (Hage, 2010a) diskuterer jeg, hvordan særligt humor bliver et middel for modstand, som dog i sig selv risikerer at blive medvirkende til reproduktionen af racialiseringen. Artiklen bidrager med en diskussion af betydningen af den nye generationsposition i skolen og konkluderer, hvordan dynamikkerne omkring modstandsformerne mod racialisering i elevfællesskaberne i sig selv både rummer potentialet for at åbne, men samtidig også risikoen for at lukke rummet for nye alternative positioneringer for unge børn af efterkommere.
Original languageDanish
Article number5
JournalNordisk Tidsskrift for Ungdomsforskning
Volume3
Issue1
Pages (from-to)60-77
Number of pages18
ISSN1502-7759
DOIs
Publication statusPublished - 15 Jun 2022

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 272001443