It is important that the process goes quickly, isn't it?”: A qualitative multi-country study of colorectal or lung cancer patients' narratives of the timeliness of diagnosis and quality of care

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

  • Marlene Malmström, Lund University, Sweden
  • Birgit Rasmussen, Lund University
  • ,
  • Britt-Marie Berhnhardson, Karolinska Instituttet
  • ,
  • Senada Hajdarevic, Umeå University
  • ,
  • Lars Eriksson, Karolinska Institutet, School of Health and Social Sciences, Middlesex University, London, Sweden
  • Rikke Sand Andersen
  • John Macartney, University of Oxford
Dette studie kortlægger mulige årsager til forskelle i kræftudredning og behandling på udvalgte steder i Nordeuropa vha. interviews med 155 kræftramte borgere fra henholdsvis Danmark, England og Sverige. Artiklen beskriver, hvordan tidsmæssige aspekter (fx kollektive fortællinger om, at kræft bør diagnosticeres hurtigt, og at tid opleves som en central reguleringsmekanisme af kliniske praksisser) integreres i og kommer til udtryk i borgernes vurderinger af deres udrednings- og behandlingsforløb. Hvis det gik hurtigt, vurderede de fleste borgere, at systemet havde ’gjort det godt’, også selvom de til tider ’fandt det svært selv at følge med’ (emotionelt og socialt). Forfatterne konkluderer, at kollektive fortællinger om ’god diagnostisk og klinisk praksis’ indlejres i borgeres oplevelser af deres møde med sundhedsvæsnet. Patienttilfredshed bør således altid forstås som et socio-teknisk fænomen, der opstår i berøringsfladen mellem borger og system.
Original languageEnglish
JournalEuropean Journal of Oncology Nursing
Volume34
Pages (from-to)82-88
Number of pages6
ISSN1462-3889
Publication statusPublished - Jun 2018

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 128497364