Aarhus University Seal

Introduktion til digitale kompetenceområder

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

Digitale kompetencer er en bred betegnelse for en række meget forskelligartede kompetencer. Digitale kompetencer kan spænde over alt fra tekniske færdigheder til håndtering af internettet som en vidensressource og til forståelse af digitale teknologiers betydning for livet og samfundet. Denne publikation giver et overblik over, hvad digitale kompetencer rummer og præsenterer en begrebslig rammesætning for digitale kompetenceområder.

Inden for en overordnet skelnen mellem de tre digitale kompetenceområder informationskompetencer, produktionskompetencer og deltagelseskompetencer præsenteres en række praksisser for digitale kompetencer, der kan knytte an til forskellige fag. Publikationen beskriver blandt temaerne: Undersøgelser på nettet, Personalisering og tilpasning, Digitale genrer, Kollaborativ vidensopbygning, Teknologier som kognitiv partner, Åben delingskultur og Deltagelse i online rum.
Original languageDanish
Place of publicationAarhus
PublisherAarhus Universitet
Number of pages76
ISBN (print)87-7684-541-9
ISBN (electronic)87-7684-540-0
Publication statusPublished - Jan 2020

See relations at Aarhus University Citationformats

Download statistics

No data available

ID: 176497913