INSIST Afslutningsrapport, Esbjerg Kommune

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

Abstract

Projektet ”Infrastructure of Telecare – Imaginaries, Standards and Tinkering” (INSIST) er finansieret af Det Frie Forskningsråd (DFF). Formålet er at forberede den nationale udrulning af KOL telemonitorering og telepsykiatri. Psykiatridelen behandles ikke i denne rapport. Her drøftes kun det empiriske arbejde i Esbjerg Kommune (EK) omhandlende KOL og diabetes type 2. Projektforløbet var d. 1.1. 2019 – 1.2. 2023. I skrivende stund, tæt på projektets afslutning, er udrulningen af KOL telemonitorering og den fælles FUT platform endnu ikke påbegyndt. Dette selvom projektets formål var at analysere denne. I det følgende gøres rede for projektets aktiviteter og analyser. Der blev foretaget i alt 35 interview med borgere og sundhedsprofessionelle og observeret 12 hele dage, diverse dokumenter blev gennemgået og der blev afholdt to workshops med deltagelse af en række inviterede aktører. INSIST har især to bidrag: 1) Understregning af at faglige værdier, rutiner og belønningssystemer fungerer som barrierer for samarbejde om telemonitorering mellem sundhedskontekster. 2) Understregning af en række temmelig forskellige måder borgere med kroniske lidelser engagerer sig og får udbytte af telemonitorering. Med hensyn til state-of-the-art, videnskabelige metoder og tilbundsgående diskussion af det empiriske materiale henvises til INSIST artiklerne oplistet i afslutningen af rapporten. I det følgende sammenfattes INSISTs baggrund, deltagere, metoder og bidrag.
Original languageDanish
Number of pages11
Commissioning bodyEsbjerg Kommune, Sundhed og Omsorg
Publication statusPublished - 15 Dec 2022

Cite this