Insekters tilbagegang: hvilke insekter går tilbage, hvorfor og hvad kan der gøres?

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

Links

Vi har i denne rapport undersøgt baggrunden for at insekter er gået tilbage. Tilbagegangen er tydeligst for sommerfugle, bier og løbebiller. Det er gennemgående, at arter, der enten har en begrænset spredningsevne, er specialister, er tilknyttet næringsfattige habitater eller lever i områder med lav landskabsdiversitet, alle går tilbage. Analyser af rødlistedata understøtter
de tendenser, som er beskrevet i litteraturen, men tilføjer nogle flere insektordener til rækken af truede insektgrupper. Det er blandt andet ordner, som indeholder insektfamilier, der ikke er specialister eller spredningsbegrænsede, men som er afhængige af ressourcer, som ikke længere er så almindelige som tidligere (blomster, dødt ved, ådsler, møg, og specifikke planter). Hertil kommer, at der er nogle arter, som kræver specielle fysiske forhold. De omfatter vandløbsarter og arter, der er tilknyttet tørre, solrige og næringsfattige habitater.
Rapporten gennemgår, hvilke forhold, der er af betydning for, om et insekt trives. På baggrund disse levevilkår, diskuteres de eksterne faktorer, der kan påvirke insekterne. Påvirkningsfaktorerne omfatter således: Habitatødelæggelse og fragmentering, forurening (sprøjtemidler, organisk stof, kvælstof/fosfor, veterinære lægemidler og lysforurening), invasive arter, klimaforandringer og forvaltning af levesteder.
På den baggrund anbefales en række overordnede tiltag, der kan forbedre vilkårene for
arter, der er truede og i tilbagegang
Original languageDanish
Place of publicationRoskilde
PublisherDCE-Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
Number of pages90
ISBN (Print)978-87-7156-508-9
Publication statusPublished - 2020
SeriesVidenskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Number388

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 194825709