Inklusion og eksklusion i skolens praksis: "approaching inclusion" – et forskningsprojekt med en sociologisk vinkel

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

  • Maria Christina Secher Schmidt
  • ,
  • Janne Hedegaard Hansen
  • ,
  • Charlotte Riis Jensen
  • ,
  • Mette Molbæk
I skolers praksis skabes implicit, ubevidst og over tid billeder og forståelser
af den ideale elev, og alle elever kategoriseres ud fra dette billede som enten normale eller afvigende. Det viser et internationalt forskningsreview gennemført med det formål at finde frem til national og international forskning, der udforsker skolers praksis som en social praksis, der etablerer sig gennem både inklusions- og eksklusionsprocesser. Elever, der identificeres som afvigende, opleves generelt som problemskabende, og elevers forskellighed synes således ikke forstået og håndteret som netop forskelligheder, der udgør en naturlig del af den sociale praksis, og som er både forventelig, ønsket og en styrke,
som målet om den inkluderende skole fordrer.
Original languageDanish
JournalFolkeskolen
Issue9
Pages (from-to)37-39
ISSN0015-5837
Publication statusPublished - 2017

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 114530502